kostel sv. Mikuláše, Praha 1

logo mikulas2Náboženská obec Církve československé husitské Praha 1 - Staré Město Pražské srdečně zve k návštěvě kostela sv. Milukáše na Staroměstském náměstí v Praze.

love uk

„Rozpomeň se, Bože, na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.“
(Žalm 25)

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé náboženské obce při kostele sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze,

zdravíme Vás v druhém týdnu postního času, který nás dovede až k velikonočním svátkům. V loňském a také předloňském roce jsme do našich modliteb přinášeli starost o zdraví našich blízkých i nás samotných. V letošním roce s postní dobou opět přicházejí otázky, na které neznáme odpověď a v modlitbách myslíme na Ukrajinu a její lid. V tomto dopise bychom Vás všechny chtěli pozvat ke společným bohoslužbám a setkání.

Bohoslužby v naší obci

V kostele se bohoslužby konají dle tradičního schéma, tedy každou neděli v 10 hodin probíhá bohoslužba s Večeří Páně a každou středu ve 12 hodin bohoslužba slova. Individuální pastorační péče zůstala nezměněna a je domlouvána podle potřeby. Přípravy ke svatbám a křtům probíhají osobně a také online formou po dohodě s duchovními.

Postní čas a Velikonoce 2022

Postní čas, do kterého jsme vstoupili Popeleční středou 2. března potrvá symbolických čtyřicet dní a nocí. Každá neděle má svůj název a ten se váže i k textům, které během liturgie čteme. Zveme Vás na bohoslužby tohoto času:

3. postní neděle, 20. března v 10 hodin
4. postní neděle, 27. března v 10 hodin
5. postní neděle, 3. dubna v 10 hodin
6. postní neděle, 10. dubna v 10 hodin. Touto nedělí začíná velikonoční týden, který je vrcholem liturgického roku.

Zelený čtvrtek (14. dubna) nám připomíná události poslední večeře Pána Ježíše a jeho učedníků, při níž ustanovil svátost Večeře Páně „pod obojí“, tedy chléb a víno.
Bohoslužby se konají v tento den v 18 hodin.

Název Velký pátek (15. dubna) byl odvozen od velkého tajemství. Je to den smrti a ukřižování Ježíše Krista, proto je prožíván ve znamení smutku, ticha, rozjímání a půstu. Podle svědectví evangelií zemřel Ježíš odpoledne ve tři hodiny na kříži.
Bohoslužby se konají v tento den v 18 hodin

Ježíš byl pochován do hrobu a na Bílou sobotu (16. dubna) tam jeho tělo leželo. Lidé bděli. Večer po setmění se slaví předvečer nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Při této bohoslužbě se obvykle rozsvěcí svíce, které říkáme paškál a obnovují se křestní sliby.
Bohoslužby se konají v tento den v 18 hodin.

Nedělní slavnost Hodu Božího velikonočního (17. dubna) připomíná nejdůležitější událost křesťanské víry, kdy mrtvý Ježíš vstal z hrobu k novému životu a tím porazil hřích a smrt. Bohoslužby se konají v tento den v 10 hodin.

Velikonoční pondělí (18. dubna) souvisí radostí křesťanů, oslavujeme naše vykoupení.
Bohoslužby se konají v tento den v 10 hodin.

Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísil svou mocí i nás. (1Kor 6,14)

Dění v Církvi československé husitské, zdroje informací, mj. o situaci na Ukrajině

Nadále fungují webové stránky, které přináší čerstvé informace o dění v naší církvi i v ekumeně a slouží jako zdroj záznamů bohoslužeb, kázání, úvah a dalších potřebných údajů, které se Vám mohou hodit. Tyto stránky naleznete na internetu zde: www.aktualne.ccsh.cz.

V současnosti nás tíží situace našich ukrajinských sester a bratří, církve se snaží v této chvíli pomoci a organizovat nejen finanční sbírky, ale též nabízet praktickou pomoc pro uprchlíky. Informace můžete čerpat např. zde: https://www.aktualne.ccsh.cz/pastorace/1187-slovo-a-modlitba-za-ukrajinu.html a také zde: https://www.husitskadiakonie.cz

Číslo veřejné sbírky na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině 2501867242/2010, variabilní číslo 500

Pro přispěvatele z ciziny: IBAN: CZ3320100000002501867242,
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Koncert pro Ukrajinu

V pátek 25. března 2022 proběhne od 18 hodin v kostele sv. Mikuláše hudební vigilie „Pro Ukrajinu“. Známý hudebník a dirigent Radek Baborák oslovil své kolegy a připravil koncertní pásmo, které potrvá noc a den. Vstupné je volné a výtěžek ze sbírky bude věnován právě lidem z Ukrajiny.

Noc kostelů 2022

Letošní Noc kostelů se koná v pátek 10. června, připravujeme pro Vás tradiční večerní program s varhanními koncerty. Prosíme, abyste sledovali aktuální informace ve vývěsce.

Benefiční i večerní koncerty

V těchto dnech se opět chystáme přivítat sbory, které přijíždějí do Prahy a vystoupí také v kostele sv. Mikuláše. První letošní benefiční koncert se koná ve čtvrtek 24. března ve 14 hodin, vstupné je volné. Program benefic je zveřejněn na webových stránkách a je pravidelně aktualizován. Koncerty klasické hudby jsou pro Vás opět připraveny od 15. dubna, vždy v pátek a sobotu.

Církevní příspěvek a dary

Dovolte nám také v rámci tohoto listu poděkovat těm, kteří poslali roční církevní příspěvek, který činí dle ustanovení Ústřední rady CČSH pro rok 2022 - 500,- Kč (nebo podle Vašich finančních možností). Ti, kteří ještě nepřispěli, tak mohou učinit prostřednictvím el. převodu na účet Náboženské obce v Praze 1 – Staré Město: č. účtu 1936641379/0800 (IBAN CZ50 0800 0000 0019 3664 1379,
BIC/SWIFT GIBACZPX). Děkujeme Vám také za dary, které vkládáte do pokladničky, významnou měrou jimi přispíváte na chod naší náboženské obce.

Dovolte nám rozloučit se slovy modlitby za Ukrajinu, popřát Vám klidný postní čas a nadcházející Velikonoce kéž přinesou dobré zprávy nám všem.

Pán s Vámi!

Modlitba za Ukrajinu v čase války

Bože, obracíme se k tobě s prosbami za lidi těžce zkoušené válkou na Ukrajině, prosíme za mír v této zemi i na celém světě. Smiluj se nad námi a dej světu mír!
Bože, prosíme tě, aby lidé ovládaní zlými úmysly – vládci spoléhající na vojenskou moc, násilí a válku, neprosadili své úmysly. Bože, ty maříš klamné plány lidí a zlé úmysly národů (Ž 33,10). Smiluj se nad námi a dej světu mír!
Bože, prosíme tě za všechny, kterým válka na Ukrajině zcela změnila život, ať se dočkají pomoci a účinné podpory v lidské solidaritě. Smiluj se nad námi a dej světu mír! 
Bože, buď pomocí a posilou všem, kteří jsou zasaženi hrůzami války a nesou utrpení, bolest a strádání. Bože, ty zachraňuješ pokorné v zemi a vysvobozuješ je z moci utlačovatelů (Ž 76,10). Smiluj se nad námi a dej světu mír!
Před tebou, milosrdný Bože, myslíme na ty, kteří ve válce ztratili své životy, ať již jako vojáci nebo jako civilisté. Bože, ty jsi světlem života (Ž 36,10). Smiluj se nad nimi a dej jim svůj věčný mír!
Bože, prosíme tě, aby, navzdory lidskému nepřátelství a rozpoutanému konfliktu s užitím ničivých zbraní, vládl Kristův pokoj v našem světě a zvítězil opět tam, kde se válčí. Bože, ty jsi Bohem pokoje (2 Te 3,16). Smiluj se nad námi a dej světu mír!

Amen.

Prosíme tě, Hospodine, ať se tvůj věřící lid vždy posiluje z příkladu všech tvých věrných svědků. Prosíme tě, veď nás a ochraňuj nás na cestě do tvého království, abychom se k nim směli připojit ve tvé slávě. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Se srdečným pozdravem a přáním hojnosti Božího požehnání.

Duchovní Martina Viktorie Kopecká, , 601 358 028
Farářka Libuše Roytová, , 606 064 769

 

Powered by OpenSys