kostel sv. Mikuláše, Praha 1

logo mikulas2Náboženská obec Církve československé husitské Praha 1 - Staré Město Pražské srdečně zve k návštěvě kostela sv. Milukáše na Staroměstském náměstí v Praze.

love uk

Duchovní u sv. Mikuláše

Bohoslužby s Večeří Páně

K pravidelným bohoslužbám podle Farského liturgie s vysluhováním svátosti Večeře Páně se scházíme každou neděli od 10.00. Po bohoslužbách následuje společné posezení.

Bohoslužby slova v ČJ

Každou středu se scházíme k ekumenické bohoslužbě slova se zpěvy z Taizé, četbou z Písma, kázáním a přímluvnými modlitbami. Bohoslužba slova v českém jazyce se koná od 12.00. 

 

Křest a příprava na křest

O křest dříve žádali především rodiče pro své nově narozené děti, dnes však čím dál častěji žádají o křest i dospělí. Křtu předchází příprava na křest, která probíhá formou individuálního setkávání s duchovním nad otázkami víry, bible a církve. U dětí křtu předchází setkání duchovního s rodiči nebo jejich zákonnými zástupci. V případě zájmu o křest nebo o další informace kontaktuje některého z duchovních.

Svátost manželství a předmanželská příprava

Svátost manželství není jen "svatba v kostele". Pro její udělení musí být alespoň jeden ze snoubenců pokřtěn, musí být členem Církve československé husitské a snoubenci musí předložit Osvědčení o způsobilosti k církevnímu sňatku (vydává ÚMČ Praha 1, Odbor matrik). Uzavření církevního sňatku předchází příprava snoubenců formou setkávání s duchovním nad otázkami víry a života v manželství. V případě zájmu o svátost manželství nebo o více informací kontaktuje některého z duchovních.

Manželské požehnání a obnova manželského slibu

Manželům, kteří již byli řádně oddáni civilním úřadem, ale přesto si přejí duchovní požehnání pro své manželství, je možné udělit manželské požehnání. Požehnání uděluje duchovní obřadem v kostele. V případě zájmu o manželské požehnání nebo o více informací kontaktuje některého z duchovních. Podobným způsobem je možné zažádat i o obnovu manželského slibu (například při příležitosti manželského jubilea).

Návštěva nemocných a svátost útěchy nemocných

Nabízíme službu návštěvy nemocných či dlouhodobě nemocných doma i v nemocnici. Můžeme pomoci slovem, rozhovorem, modlitbou, sloužením Večeře Páně, udělením svátosti útěchy nemocných - nebo prostou osobní blízkostí a podporou. Obdobné služby poskytujeme i pro rodinné příslušníky, kteří se octli v obtížné životní situaci nemocí či ztrátou svých blízkých. Tuto službu poskytujeme bez rozdílu všem lidem dobré vůle, kteří touží po duchovní útěše. V případě zájmu kontaktujte některého z duchovních.

Svátost pokání (zpověď)

Svátost pokání a odpuštění hříchů se uděluje kolektivně celému shromáždění při každé bohoslužbě, při které je vysluhována Večeře Páně. Na popeleční středu se uděluje velká svátost pokání s připomínkou Desatera, kolektivním vyznáním vin a odpuštěním hříchů. Je však ale také možné požádat o individuální svátost pokání (soukromou zpověď). Ta probíhá jako osobní rozhovor s duchovním, který může mít i charakter poradní. Svátost pokání může udělit pouze kněz, který je při tom vždy vázán zpovědním tajemstvím. V případě zájmu o svátost pokání kontaktujte některého z duchovních.

Poradenství v obtížných životních situacích a pastorační rozhovory

Každý se může dostat do obtížné životní situace. Duchovní jsou zde pro vás, pokud se potřebujete poradit, pomoci nalézt východisko, nebo třeba jen někomu svěřit. Duchovní můžete ale požádat o pastorační rozhovor i při jiných příležitostech - nad otázkami víry či třeba proto, že chcete sdílet události radostné. Kontaktujte nás!

Pohřeb a poslední rozloučení

Vykonáváme pohřby, poslední rozloučení a uložení urny v kostele, na hřbitově či v krematoriu. Můžeme také uspořádat vzpomínku a modlitbu za zemřelé. Tuto službu konáme pro všechny lidi dobré vůle bez rozdílu církevního členství či vyznání. V případě zájmu o služby posledního rozloučení kontaktujte některého z duchovních.

Powered by OpenSys