kostel sv. Mikuláše, Praha 1

logo mikulas2Náboženská obec Církve československé husitské Praha 1 - Staré Město Pražské srdečně zve k návštěvě kostela sv. Milukáše na Staroměstském náměstí v Praze.

"Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí."
Jan Palach před svou smrtí

50. výročí protestního sebeupálení na podporu a demokracie v naší republice ve středu 16. ledna 2019 v 15:15 hodin v kostele sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1.

Den památky Jana Palacha zajájí Libuše Roytová farářka a Alena M. Kubíčková organizátorka a moderátorka.

Úvodní pobožnost:   ThDr. Tomáš Butta, ThD., patriarcha CČSH
                                         doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., pražský biskup CČSH.

Promluvy:                   Jakub S.Ttrojan, profesor UK ETF v Praze
                                         Kristýna Vlachová, režisérka
                                         Jan Wolf, zástupce Magistrátu hl.m. Prahy
                                         Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
                                         Pavel Svoboda, poslanec Evropského parlamentu
                                         Jiří Pilip, za studentskou radu UK FF v Praze
Hudební doprovod:  Bohumír Rabas - varhany, Hana Jonášová - zpěv

Expozice potvrvá do 23. ledna 2019 - otevřeno denně od 10:00 do 16:00 hod.

Srdečně vás zveme - vaše účast bude vítaná - těšíme se na setkání.
Požadatelé: Společnost přátel České Bible, NO Církev Československá husitská v Praze 1, Partneři: Ústav pro studium totalitních režimů, Studenstká rada FF UK

Číst dál: Uctění památky a poselství Jana Palacha 2019

Máme obtíž: stránku nelze najít!

Požadujete zobrazit stránku kterou se přes veškerou snahu našich systémů nepodařilo najít. Co se stalo ?

  • v adrese odkazu, který požadujete, je překlep
  • nebo jsme požadovanou stránku smazali či přejměnovali
  • nebo, málo pravděpodobně, jste psali adresu přímo, ručně a udělali jste malou chybu ?

Můžete také zkusit požadovaný obsah vyhledat:

 

Číst dál: Milí návštěvnícivítejte v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Ať jste sem přišli obdivovat krásnou barokní architekturu a objevovat uměleckou a stavitelskou dovednost jeho tvůrců, nebo hledáte klidnou zátočinu uprostřed města pulzujícího životem, místo, kde se můžeme na chvíli zastavit, poděkovat Bohu za to, co od něj dostáváme, poprosit o to, na co nemáme dost sil a odvahy, pomodlit se a vzpomenout na své blízké, či jen posedět a vdechovat atmosféru přešlých staletí, buďte ubezpečeni o tom, že tak před námi činily již tisíce a desetitisíce našich předků.

Ano, je tomu skutečně tak, i když to zní neuvěřitelně. Kostel zasvěcený svatému Mikuláši na tomto místě stojí již přes 800 let. Jeho zdi vítaly mocné státníky, vysoké pražské úředníky a obchodníky, stejně jako prosté měšťany i vesničany, kupce a drobné řemeslníky, domácí i cizí, Němce i Čechy. Kostel byl svědkem událostí radostných i smutných, veselých i tragických. Zažil časy rozkvětu a prosperity, ale také hladu a bídy. Jeho osud byl vždy nerozlučně spjat s osudem Staroměstského náměstí, Starého Města pražského a celého českého národa.

Kostel sv. Mikuláše v minulosti několikrát změnil svého majitele, a s ním i svůj účel a poslání. Sloužil jako kostel pro obyvatele Starého Města, v čase husitského hnutí a české reformace se stal oporou strany podobojí, v době protireformace byl klášterním kostelem benediktinských mnichů, sloužil jako archív městské správy, sklad nábytku, obilná sýpka, koncertní síň, stal se dočasným útočištěm pravoslavných křesťanů a za první světové války také kostelem pro vojáky pražské posádky.

V roce 1920 zde byla vyhlášena Církev československá husitská, která kostel spravuje dodnes. Naším nejvroucnějším přáním však je, aby se navrátil k účelu původnímu. Jeho stavba totiž nevzešla z žádného politického rozhodnutí ani od církevní vrchnosti. Na sklonku 12. století si jej postavili sami měšťané jako výraz vlastní nezávislosti, samostatnosti a duchovní svobody. Nesloužil jen k bohoslužbám, ale i jako místo, kde se scházela městská rada, a projednávala se důležitá rozhodnutí. Místo, kde se rozumnost ve správě věcí obecných poměřovala odpovědností a vztahem k nejvyšším duchovním hodnotám. Místem, kde důvěra ve vyšší řád nacházela výraz ve tvorbě zákonů lidských.

Zdá se nám to nemožné? Ale proč? Vždyť utváření takového místa závisí na svobodné vůli a přání každého z nás, kteří ten nejcennější a nejkrásnější chrám nosíme ve svých srdcích. Budiž nám toho kostel sv. Mikuláše i všechny další kostely po celém světě věčnou a živou připomínkou.

Srdečně,

duchovní správa kostela sv. Mikuláše

Číst dál: Milí návštěvníci

Hudební zbytky v adresáři:

 

Název Přehrát Délka
Stopa 9
8:29 min
Stopa 5
8:50 min
Stopa 9
8:29 min
Stopa 6
8:17 min
Stopa 6
8:17 min
Stopa 6
8:17 min
Stopa 5
8:50 min
Stopa 9
8:29 min
Stopa 5
8:50 min
Stopa 3
3:22 min
Stopa 3
3:22 min
Stopa 3
3:22 min
Stopa 5
8:50 min
Stopa 6
8:17 min
Stopa 9
8:29 min
Stopa 3
3:22 min
Stopa 3
3:22 min

 

Powered by A.D.