Bohoslužba slova

Zveme Vás na bohoslužbu slova, která se koná každou středu ve 12 hodin.

Exegetický maraton 2014

Srdečně Vás zveme na 2. ročník Exegetického maratonu, který se opět koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v pátek 31. října 2014 od 15 hodin do půlnoci.

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Slavnostní bohoslužba u příležitosti 94. výročí vzniku Církve československé husitské

v kostele sv. Mikuláše

Diskusní klub mladých CČSH

Setkání DKM se koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Marek 1,10-11

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
(Žalm 119,1)

Vítejte na stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1-Staré Město.
Bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše každou neděli od 10 hodin.

Nejbližší události

V pátek 31. října 2014 startuje druhý ročník Exegetického maratonu! Přijďte!

 Srdečně Vás zveme na 2. ročník Exegetického maratonu, který se opět koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v pátek 31. října 2014 od 15 hodin do půlnoci.Na téma: ETIKA VZTAHŮ Na pomyslnou trať letošního mezinárodního maratonu vyběhnou tito exegeté:Kristýna ŘíhováMartin KováčJiří LukešOndrej ProstrednikDávid CielontkoRobert KuthanOndrej Zatrocha Jiří Vogel Etika...

Moravská brigáda

 Moravská brigáda „BEATI, QUI  CUSTODIUNT  IUDICIUM  IN  OMNI  TEMPORE“ Blahoslavení, kteří střeží právo a spravedlnost v každé době. To je latinsky napsáno na stuhách, jimiž jsou duchovní službou Armády České republiky dekorovány i bojové prapory útvarů 7. mechanizované brigády. O historii a současnosti této brigády AČR s čestným názvem „Dukelská“ právě...

Vzpomínka na Jana Žižku z Trocnova

 Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a spatříš koně a vozbu, lid početnější, než jsi sám, nebudeš se jich bát, neboť Hospodin, tvůj Bůh…je s tebou. Dt 20, 1 U příležitosti 590. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova organizuje 4. října 2014 Církev československá husitská společně s obcí Čejetice a Armádou České republiky vzpomínkové setkání u sudoměřského památníku...