NOC KOSTELŮ 2014 v kostele sv. Mikuláše

23. května 2014 se bude v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí konat Noc kostelů.

Slavnostní bohoslužba u příležitosti 94. výročí vzniku Církve československé husitské

v kostele sv. Mikuláše

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Diskusní klub mladých CČSH

Setkání DKM se koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Marek 1,10-11

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
(Žalm 119,1)

Vítejte na stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1-Staré Město.
Bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše každou neděli od 10 hodin.

Studenti čtou Husa! 24. dubna 2014 v 16:30 na Husitské teologické fakultě

 Přijměte srdečné pozvání na třetí ze sedmi setkání Studenti čtou Husa! 24. dubna 2014 v 16:30na Husitské teologické fakultě (Pacovská 350/4),průvodcem se tentokrát stane prof. ThDr. Zdeněk Kučera. Dr. h. c.     

Obřady a bohoslužby velikonočního týdne v kostele sv. Mikuláše

Obřady a bohoslužby velikonočního týdne v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském nám., Praha 1 – Staré Město   Přijďte s námi prožít nejvýznamnější křesťanské svátky ve společenství církve Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. – Ve všem slavně zvítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. (Ř 8,34;37)   13. dubna – Květná...

„…káži mezi ploty, podle hradu, jenž slove Kozí…“

„…káži mezi ploty, podle hradu, jenž slove Kozí…“   Existence malého jihočeského hradu by nebyla příliš zajímavá, kdyby v jeho zdech nepobýval krátce M. Jan Hus. První zpráva o hrádku v lesnatém údolí Kozského potoka nedaleko Ústí nad Lužnicí se vztahuje k roku 1377, kdy byl jeho majitelem Vlček z Kozího. V roce 1402 získal hrádek Vilém z Újezdu, který býval...