Slavnostní bohoslužba u příležitosti 94. výročí vzniku Církve československé husitské

v kostele sv. Mikuláše

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Bohoslužba slova

Zveme Vás na bohoslužbu slova, která se koná každou středu ve 12 hodin.

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Marek 1,10-11

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
(Žalm 119,1)

Vítejte na stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1-Staré Město.
Bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše každou neděli od 10 hodin.

Poslední rozloučení s bratrem Jindřichem Kejřem nejstarším

 Poslední rozloučení s bratrem Jindřichem Kejřem nejstaršímVe čtvrtek 5. února k sobě na věčnost Bůh povolal skalního člena naší náboženské obce, bratra Jindřicha Kejře nejstaršího. Bratr Kejř byl pro nás všechny vzorem, jak konat službu Bohu i druhým lidem s vědomím, že to je výsostné poslání. Vždyť i Ježíš sám se stal služebníkem druhých, který nežil jen sám pro sebe, ale pro...

Vzpomínková akce k 46. výročí Jana Palacha - 16. ledna v kostele sv. Mikuláše v 15 hodin

Věž chrámu sv. Mikuláše skrývala vzkaz ze 13. srpna 1968

 Reportáž ČT, pořad Z metropole můžete shlédnout zde.