Bohoslužba slova

Zveme Vás na bohoslužbu slova, která se koná každou středu ve 12 hodin.

Marek 1,10-11

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Slavnostní bohoslužba u příležitosti 94. výročí vzniku Církve československé husitské

v kostele sv. Mikuláše

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
(Žalm 119,1)

Vítejte na stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1-Staré Město.
Bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše každou neděli od 10 hodin.

Nejbližší události

Středa, Leden 28, 2015

Vzpomínková akce k 46. výročí Jana Palacha - 16. ledna v kostele sv. Mikuláše v 15 hodin

Věž chrámu sv. Mikuláše skrývala vzkaz ze 13. srpna 1968

 Reportáž ČT, pořad Z metropole můžete shlédnout zde. 

Bohoslužba při příležitosti 95. výročí zrodu CCSH

 Srdečně vás zveme na bohoslužbu při příležitosti 95. výročí založení naší církve, která se bude konat dne 10. ledna od 15 hodin v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Bohoslužbu povede bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta s biskupským sborem, kázáním poslouží brněnský biskup Mgr. Juraj Jordán Dovala. Součástí slavnostní bohoslužby bude vysluhování svátosti kněžského a...