Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Marek 1,10-11

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Slavnostní bohoslužba u příležitosti 94. výročí vzniku Církve československé husitské

v kostele sv. Mikuláše

Diskusní klub mladých CČSH

Setkání DKM se koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
(Žalm 119,1)

Vítejte na stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1-Staré Město.
Bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše každou neděli od 10 hodin.

Z promluvy k Husovu výročí /6. 7. 2014/

 Z promluvy k Husovu výročí /6. 7. 2014/ Od popravy tří mládenců, kteří se v metropoli království postavili proti hlásání odpustků, panovala v pražských ulicích rozjitřená nálada. Jednalo se i o zboření Betlémské kaple jako zdroje viklefovské nákazy. Do této dusné atmosféry byl doručen rozsudek o zostřené klatbě, poté co papežský tribunál zamítl Husovo odvolání, a byl z ...

Pozvání na XV. Festival duchovní hudby, 5. července v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

 VX. Ročník Festivalu duchovní hudby (2014)   Letošní, již patnáctý ročník Festivalu duchovní hudby, je součástí oslav husovského trienia a již tradičně se koná pod záštitou patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty Th.D. a biskupa pražského, ThDr. Davida Tonzara Th.D. Za přispění a podporu též děkujeme náboženské obci CČSH Praha 1, Staré Město. Opět se sjedou pěvecké sbory z celé...

Poznámky k pietní vzpomínce na 27 popravených představitelů českého protihabsburského odboje

 V dlouhém seznamu pořadatelů pietního shromáždění k uctění památky 27 popravených představitelů českého odboje je uvedena i Církev československá husitská, a to jmenovitě náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Dovoluji si proto učinit několik drobných poznámek k jejímu průběhu, které jsou ryze osobní. Nejsem oprávněn hodnotit účast politické a společenské reprezentace na pietním...