Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Marek 1,10-11

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Bohoslužba slova

Zveme Vás na bohoslužbu slova, která se koná každou středu ve 12 hodin.

Slavnostní bohoslužba u příležitosti 94. výročí vzniku Církve československé husitské

v kostele sv. Mikuláše

Exegetický maraton 2014

Srdečně Vás zveme na 2. ročník Exegetického maratonu, který se opět koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v pátek 31. října 2014 od 15 hodin do půlnoci.

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Diskusní klub mladých CČSH

Setkání DKM se koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
(Žalm 119,1)

Vítejte na stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1-Staré Město.
Bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše každou neděli od 10 hodin.

Nejbližší události

Vzpomínka na Jana Žižku z Trocnova

 Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a spatříš koně a vozbu, lid početnější, než jsi sám, nebudeš se jich bát, neboť Hospodin, tvůj Bůh…je s tebou. Dt 20, 1 U příležitosti 590. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova organizuje 4. října 2014 Církev československá husitská společně s obcí Čejetice a Armádou České republiky vzpomínkové setkání u sudoměřského památníku...

Oslavy výročí 600 let obnoveného přijímání podobojí v českých zemích

 Oslavy 600 let kalicha aneb „Víno své výborné pít mi dej“ Prázdniny jsou za námi a realizační tým oslav Výročí 600 let od znovuobnovení vysluhování podobojí v českých zemích neustává v práci na plné obrátky. Již v neděli 12. října se do centra Prahy, do míst, kudy kráčela česká reformace, sjedou věřící i lidé bez vyznání, rodiny s dětmi, zájemci o historii, fandové církevní...

K výročí povstání na Novém Městě pražském 30. července 1419

 K výročí povstání na Novém Městě pražském 30. července 1419 /kritická poznámka k jednomu článku/ „Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.“ /Mt, 7, 15/ (Vůdčí slova z kázání Jana Želivského 30. 7. 1419) Je to již dlouhých 595 let, která nás dělí od bouřlivých událostí na Novém Městě pražském. Násilná vzpoura...