Diskusní klub mladých CČSH

Setkání DKM se koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Bohoslužba slova

Zveme Vás na bohoslužbu slova, která se koná každou středu ve 12 hodin.

Marek 1,10-11

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Slavnostní bohoslužba u příležitosti 94. výročí vzniku Církve československé husitské

v kostele sv. Mikuláše

Exegetický maraton 2014

Srdečně Vás zveme na 2. ročník Exegetického maratonu, který se opět koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v pátek 31. října 2014 od 15 hodin do půlnoci.

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
(Žalm 119,1)

Vítejte na stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1-Staré Město.
Bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše každou neděli od 10 hodin.

Nejbližší události

V pátek 31. října 2014 startuje druhý ročník Exegetického maratonu! Přijďte!

 Srdečně Vás zveme na 2. ročník Exegetického maratonu, který se opět koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v pátek 31. října 2014 od 15 hodin do půlnoci.Na téma: ETIKA VZTAHŮ Na pomyslnou trať letošního mezinárodního maratonu vyběhnou tito exegeté:Kristýna ŘíhováMartin KováčJiří LukešOndrej ProstrednikDávid CielontkoRobert KuthanOndrej Zatrocha Jiří Vogel Etika...

Moravská brigáda

 Moravská brigáda „BEATI, QUI  CUSTODIUNT  IUDICIUM  IN  OMNI  TEMPORE“ Blahoslavení, kteří střeží právo a spravedlnost v každé době. To je latinsky napsáno na stuhách, jimiž jsou duchovní službou Armády České republiky dekorovány i bojové prapory útvarů 7. mechanizované brigády. O historii a současnosti této brigády AČR s čestným názvem „Dukelská“ právě...

Vzpomínka na Jana Žižku z Trocnova

 Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a spatříš koně a vozbu, lid početnější, než jsi sám, nebudeš se jich bát, neboť Hospodin, tvůj Bůh…je s tebou. Dt 20, 1 U příležitosti 590. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova organizuje 4. října 2014 Církev československá husitská společně s obcí Čejetice a Armádou České republiky vzpomínkové setkání u sudoměřského památníku...