Marek 1,10-11

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Diskusní klub mladých CČSH

Setkání DKM se koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Slavnostní bohoslužba u příležitosti 94. výročí vzniku Církve československé husitské

v kostele sv. Mikuláše

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
(Žalm 119,1)

Vítejte na stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1-Staré Město.
Bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše každou neděli od 10 hodin.

Z promluvy k Husovu výročí /6. 7. 2014/

 Z promluvy k Husovu výročí /6. 7. 2014/ Od popravy tří mládenců, kteří se v metropoli království postavili proti hlásání odpustků, panovala v pražských ulicích rozjitřená nálada. Jednalo se i o zboření Betlémské kaple jako zdroje viklefovské nákazy. Do této dusné atmosféry byl doručen rozsudek o zostřené klatbě, poté co papežský tribunál zamítl Husovo odvolání, a byl z ...

Pozvání na XV. Festival duchovní hudby, 5. července v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

 VX. Ročník Festivalu duchovní hudby (2014)   Letošní, již patnáctý ročník Festivalu duchovní hudby, je součástí oslav husovského trienia a již tradičně se koná pod záštitou patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty Th.D. a biskupa pražského, ThDr. Davida Tonzara Th.D. Za přispění a podporu též děkujeme náboženské obci CČSH Praha 1, Staré Město. Opět se sjedou pěvecké sbory z celé...

Poznámky k pietní vzpomínce na 27 popravených představitelů českého protihabsburského odboje

 V dlouhém seznamu pořadatelů pietního shromáždění k uctění památky 27 popravených představitelů českého odboje je uvedena i Církev československá husitská, a to jmenovitě náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Dovoluji si proto učinit několik drobných poznámek k jejímu průběhu, které jsou ryze osobní. Nejsem oprávněn hodnotit účast politické a společenské reprezentace na pietním...