NOC KOSTELŮ 2014 v kostele sv. Mikuláše

24. května 2014 se bude v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí konat Noc kostelů.

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Husovské triénium - projekt HUS 2015

Mistr Jan Hus (1371 - 1415)

Diskusní klub mladých CČSH

Setkání DKM se koná v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Marek 1,10-11

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

Bohoslužby ve Sv. Mikuláši na Staroměstském náměstí

Husitské bohoslužby v centru Prahy se konají každou neděli v 10 hodin.

Slavnostní bohoslužba u příležitosti 94. výročí vzniku Církve československé husitské

v kostele sv. Mikuláše

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
(Žalm 119,1)

Vítejte na stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1-Staré Město.
Bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše každou neděli od 10 hodin.

Obřady a bohoslužby velikonočního týdne v kostele sv. Mikuláše

Obřady a bohoslužby velikonočního týdne v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském nám., Praha 1 – Staré Město   Přijďte s námi prožít nejvýznamnější křesťanské svátky ve společenství církve Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. – Ve všem slavně zvítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. (Ř 8,34;37)   13. dubna – Květná...

„…káži mezi ploty, podle hradu, jenž slove Kozí…“

„…káži mezi ploty, podle hradu, jenž slove Kozí…“   Existence malého jihočeského hradu by nebyla příliš zajímavá, kdyby v jeho zdech nepobýval krátce M. Jan Hus. První zpráva o hrádku v lesnatém údolí Kozského potoka nedaleko Ústí nad Lužnicí se vztahuje k roku 1377, kdy byl jeho majitelem Vlček z Kozího. V roce 1402 získal hrádek Vilém z Újezdu, který býval...

Malá poznámka k Husovu areopágu III – březen 1411

 Dvanácté číslo Českého zápasu /23. březen 2014/ přineslo další pokračování Husova areopágu. Předcházející díl pojednával hlavně o událostech v roce 1413, nyní se Martin Chadima vrátil do roku 1411, tedy do doby, kdy vrcholí střety Jana Husa a jeho přívrženců se Zbyňkem Zajícem z Házmburku. Dramatičnosti nabývají též spory arcibiskupa s králem Václavem IV. Úvodem autor článku...